Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
aa92c59688fcb4ca
f0b7e01df63e6abc
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Woordenboek

 « terug

A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W Z

zekerheden Schuldeisers kunnen tot zekerheid voor de nakoming van hun vordering zekerheden eisen. Voorbeelden zijn het Hypotheekrecht op onroerende zaken, pandrecht op overige zaken, eigendomsvoorbehoud van leveranciers, borgstellingen door derden, veelal een directeur grootaandeelhouder in persoon.
ziekenhuisconstructie Een vergelijkbare constructie als een sterfhuisconstructie met het verschil dat de verkoopopbrengst nu ten goede komt aan alle schuldeisers met in achtneming van eventuele preferente rechten.
zwaar weer De uitdrukking dat het niet goed gaat met een bedrijf.

Graag nemen wij uw suggesties op in ons woordenboek.
Neemt u daartoe contact met ons op.
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand februari 2020
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254328
over ons