Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
b573b6668f9dec3d
9cf07a748f8c40ce
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Vakliteratuur - Insolventierecht in cijfers en modellen, werkgelegenheid en toezicht

 « terug


  Bron: Schoordijk Instituut
Publicatiedatum: 17-03-2006
Auteur: mr.drs. A.P.K. Luttikhuis RA, i.s.m. het CBS

Om een bijdrage te leveren aan de probleemanalyse en de analyse van de werking van de instrumenten van de Faillissementswet die de ‘problemen’ dienen op te lossen, heeft de auteur in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (afd. Rechtsbescherming en Veiligheid) een grootschalig empirisch onderzoek opgezet en verricht naar de fenomenen: werkgelegenheid, behoud van onderneming, ‘misbruik’ van faillissementsrecht, toezicht, ‘fraude’ en internationalisering.

Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de aard en de omvang van de genoemde fenomenen en de hiermee gepaard gaande ‘problematiek’. Alsook waar mogelijk aangeven of, en zo ja, in hoeverre een bepaald instrument van de Faillissementswet het ‘probleem’ oplost en aangeven op welke punten verbeteringen mogelijk zijn eventueel ook buiten het faillissementsrecht.

Download de publicatie*

*Met toestemming auteur
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand januari 2024
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254274
over ons