Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
7a41955d270fc72d
640c2c3c815b9cb1
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Vakliteratuur - Fraude en misbruik bij faillissement

 « terug


  Bron: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Publicatiedatum: 30-01-2006
Auteur: Knegt, R., Beukelman, A.M., Popma, J.R., Wiligenburg, P. van, Zaal, I.

Een onderzoek naar hun aard en omvang en naar de mogelijkheden van bestrijding.

Probleemveld en context

Het functioneren van markten vereist enerzijds dat deelnemers staan voor en gehouden worden aan de verplichtingen die zij aangaan (vertrouwen) maar anderzijds dat verliezers niet levenslang worden opge hangen aan hun mislukking (doorgaan en vergeten). Het faillissement is een juridische procedure die beoogt te voorzien in een afwikkeling van financile teleurstellingen, zo dat de last van de oninbare vorderingen evenwichtig wordt verdeeld en dat de failliet in staat is opnieuw economische activiteiten te ontplooien.

Het bestaan van zon procedure creert echter ook een speelveld voor strategisch gedrag. Wie het spel beheerst, of wie erin slaagt vals te spelen, kan de verdeling van de risicos in meerdere of mindere mate naar zijn hand zetten. In het uiterste geval wordt een BV al bij voorbaat opgezet met het oogmerk haar na korte tijd failliet te laten gaan, als een middel om inkomsten te genereren zonder de kosten daadwerkelijk te hoeven dragen.

Ook hebben vr of tijdens het faillissement soms handelingen plaats waarbij een deel van de crediteuren wordt achtergesteld bij de overige schuldeisers. Een deel van deze handelingen kan met civielrechtelijke middelen worden tegengegaan, een deel kan als fraude strafrechtelijk worden vervolgd.

Samenvatting
Integrale tekst
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand januari 2023
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254274
over ons