Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
7d6a6f7bbe2680d6
141b068198c95828
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Branche-alerts - profiel aanmaken

 « terug

abonneer u op Branche-alerts
voorwaarden Branche-alerts
Indien u ondersteuning zoekt:
  • bij doorstart of bedrijfsverkoop,
  • als startende ondernemer op zoek bent naar een bedrijfsactiviteit, financiering, of ondersteuning bij de opzet van uw bedrijfsactiviteiten,
  • bij bedrijfsopvolging, herfinanciering of herstructurering,
dan kunt u anoniem en kosteloos uw behoefte hieraan kenbaar maken via onze 'Branche-alert service'.

Anonimiteit is gewaarborgd
Hieronder kunt u in enkele minuten een zoekprofiel toevoegen. Wij vragen u alleen de hoogstnoodzakelijke informatie te vermelden. Zodra uw profiel is aangemaakt wordt hiervan het anonieme deel automatisch (per email) gemeld aan partijen die hebben aangegeven in dergelijke bedrijfsactiviteiten genteresseerd te zijn.

Zij kunnen dan inhoudelijk reageren via een contactformulier op Curatoren-net. Per email wordt u daarna automatisch hierover genformeerd. Het is dan aan u te bepalen of u op een dergelijke email reageert. Hierdoor is uw vertrouwelijkheid gewaarborgd.

Indien u van een partij nadere informatie behoeft, of uw interesse in diens voorstel kenbaar wenst te maken neemt u daartoe rechtstreeks met hem/haar contact op. Curatoren-net heeft in principe geen verdere betrokkenheid. Het proces verloopt daardoor optimaal efficint.

Maak een profiel aan
Uw profiel bestaat uit een persoonlijke registratie uitsluitend bedoeld voor Curatoren-net. Deze gegevens zullen nimmer door Curatoren-net aan derden ter beschikking worden gesteld. Daarnaast neemt u een aantal zaken op in het ondernemersprofiel dat per email aan genteresseerden zal worden gecommuniceerd.


Persoonlijke registratie (alleen t.b.v. Curatoren-net)
Geslacht * De heer
Mevrouw
Titel
Voorletters *
Tussenvoegsels
Achternaam *
Functie
Bedrijfsnaam
Postcode *
Plaats *
Telefoonnummer *
Emailadres *
 
Ondernemersprofiel
Dossiernummer 2023.7868
Vraagstelling *
(vrije tekst, kies een onderscheidende titel)
Ondersteuning gewenst bij *
 
Kerngegevens bedrijf
Vestigingsplaats *
(beoogd/huidig)
Aantal personeelsleden
(beoogd/huidig)
Omzetindicatie
(beoogd/huidig)
  per jaar
Financieringsbehoefte
(beoogd/huidig)
 
 
Bedrijfsklassen
(selecteer de meest van toepassing zijnde bedrijfsklasse(n), genteresseerden worden op basis van een gekozen bedrijfsklasse benaderd, selecteer minimaal n bedrijfsklasse)
Landbouw en visserij
Delfstoffenwinning
Voedingsmiddelenindustrie
Textiel- en lederwarenindustrie
Houtindustrie
Bouwmaterialen- en glasindustrie
Papier- en karton industrie
Uitgeverij en drukkerij
Chemische industrie
Metaalindustrie
Machine-industrie
Elektrische apparaten
Transportmiddelenindustrie
Overige industrie
Bouwnijverheid
Groothandel food (cons.)
Groothandel non-food (cons.)
Groothandel zakelijk
Detailhandel food
Detailhandel non-food (wonen)
Detailhandel non-food (overig)
Detailhandel auto en motor
Horeca
Vervoer en communicatie
Zakelijke adviesbureaus
Automatiseringsdiensten
Facilitaire diensten
Onroerende zaken
Cultuur, recreatie
Persoonlijke dienstverlening
Post en telecommunicatie
Financile instellingen
Milieudienstverlening
Onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Overige activiteiten
 
Branche-omschrijving
(wordt als koptekst gebruikt in diverse overzichten, u kunt de omschrijving ook aanpassen)
 selecteer
Toelichting op de vraagstelling
(u kunt hier enkele bijzonderheden vermelden, bijvoorbeeld een bijzonder product, marktpositie, organisatieaspect, bijzondere moeilijkheid)
 
Overige aspecten
Bijzonderheden m.b.t . tot het proces
(u kunt hier bijvoorbeeld geiste kwalificaties van een partij vermelden, condities - bijvoorbeeld: urentarief, no-cure-no-pay, participatie noodzakelijk of bepaalde overige noodzakelijke informatie waarop u uw keuze tot verder contact wilt baseren)
Uiterste datum voor eerste reacties
Uiterste datum van uw reactie
(tot twee weken na de uiterste datum van uw reactie wordt het profiel getoond, daarna wordt het profiel automatisch uit de overzichten verwijderd)
Uitgebreid profiel beschikbaar
(indien u een uitgebreide profielbeschrijving beschikbaar kunt maken, zoals bijvoorbeeld een ondernemingsplan, kunt u dit hier aangeven)
NeeNa kwalificatie
Neem de code uit de afbeelding over
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand maart 2023
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254274
over ons